בעיה גדול בענין לימוד התורה [#15576]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט"א. אני בחור בן יט שנים, ויש לי בעיה גדול בענין לימוד התורה. והוא, שזה כמה שנים שיש לי שאיפות גדולות מאד מאד בידיעת התורה, שלא שייכים כלל להגיע עליהם לפי כשרונותי, ובשבילם הפסקתי ללמוד בחברותא וליכנס לשיעורים, ולמדתי לבד כל היום, וכל שהייתי לומד יותר וראיתי כמה תורה יש ללמוד, כך גדלה רצוני העז לדעת כולה, והגיע למצב שהייתי לומד רק כדי לדעת הנלמד, ולא הייתי נהנה מעצם הלימוד, ותמיד הייתי תחת לחץ גדול ללמוד יותר מהר. לא ארך זמן רב עד שהלחץ גברה עלי, והתחלתי להיות עיף מאד כל היום, וזה כבר כעשר חדשים שאיני יכול ללמוד, רק קצת תורה שבכתב לזמן קצר, ואח"כ אני מקבל כאבי ראש מהאימוץ. רק בקרוב הבנתי שזה נגרם מהשאיפות שלי, אבל קשה לי מאד להפסיק כל הדמיונות של ידיעת כל התורה כולה שחשקתי לכמה שנים ברצון חזק מאד מאד, אע"פ שאני יודע ודאי שהם גרמו לי להפסיק. כלל הענין של חובת ידיעת התורה לא ברור לי כלל וכלל, שכשאני חושב עליו, אין אני יכול ללמוד במנוחת הנפש, שאני דואג שאני לא מספיק מה שאני חייב לדעת, ואף שאני יודע שאיני חייב לדעת יותר ממה שאני יכול לדעת, אין לי שום מושג כמה אני יכול לדעת. איך אני יכול לדעת מה ה' דורש מאתי בידיעת התורה, כי אולי אני יכול, וממילא חייב, לדעת כל הש"ס בע"פ, ולכן מוטל עלי לא להרבות בעיון במפרשים, אלא בגפ"ת? גם אני לא מבין איך החובה של ידיעת התורה תואם אם לימוד תורה לשמה, שכשאני רואה המדרש שהביא הביאור הלכה בסי' קנה, זה מקשה עלי ללמוד כדי להתקרב להקב"ה. מאד אני רוצה ללמוד מתוך שמחה ודבקות לה', אבל מתחילה אני צריך להבין הנ"ל. עכשיו אני כמעט לא לומד כנ"ל, אם כשנתבאר אצלי כל הנ"ל, האם העייפות תסור ממילא, או אני צריך לעוד דברים, ומה? אם הרב יכול להבהיר לי הדברים, תהיה לי שמחה עצומה, כי איני יכול להמשיך כזה הרבה יותר. תודה רבה מאד מאד.

תשובה:

צורת לימוד תורה שיהא ביישוב דעת, בבחינת וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול – עולה של תורה. ולכך שיעור החיוב לעסוק בה מתוך יישוב דעת ומתוך עמל הגוף והתמסרות. וכל שמבולבל ועי"ז אין לו יישוב הדעת, לעת עתה אין לו חיוב בכך. נצרך ללמוד להכיר כוחות נפשך ועי"ז לעסוק בחלק השייך לך, ובשיעור הראוי. עסק התורה צריך שיהא בבחינת ותן חלקנו בתורתך, חלקנו, חלק של כל אחד, ולא מתוך מבט לדעת את הכל. וכאשר יופנם דבר זה בשכלך ובלבך, אזי תרגיש בס"ד מנוחת הנפש, ותעסוק בתורה בעמל ויגיעה מתוך התמסרות להשגת חלקך בתורה. כדאי לפנות לבר דעת ת"ח, שיעזור לך באופן אישי.