גיל שידוכים [#15591]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

שלום וברכה. דברי הרב הם מיים חיים לנשמה, תודה. יש עונג גדול לשמוע את הרב.
אני בחור ישיבה שב"ה יש יישוב דעת מבחינה חיצונית (פרנסה וכו) וגם פנימית וסה"כ שוקד על תלמודי כפי כוחי. יש קצת מוכנות ורצון לקשר ואהבה עמוקה ופנימית ארוכת טווח ומאידך ישנם התמודדויות יחסית קטנות בנושא. ומצד שני אני די שמח בצורה הנוכחית (כלכלית כנל, ישן בפנימיית הישיבה ויש כל הנצרך על מנת לגדול בתורה בלא היסחי דעת. פשוט לשקוע בעולמה של תורה ועבודה רוחנית. מבחינה זאת יש טיבותא בבדידות מצד האישה, כמובן יש קשר עם חברים שגם אותו מעמיקים אם כי אינו מענה לצורך בקשר פנימי, ייחודי וארוך טווח) מצד ההתגדלות הרוחנית. אני בן 21 בסוף החודש.
א. למעשה, לפי הנסיבות הנ"ל, האם כדאי לי להתחיל בשידוכים?
ב. באופן כללי אם אפשר להרב לתת קווים כללים לפיהם יש לקבוע אימתי להתחיל שידוכים (ביחס ללימוד תורה בפרט, ומבחינת המוכנות בכלל).

תודה רבה!!

תשובה:

א. כל זמן ששקוע בתלמודו ואין חשש הרהור עבירה, ואינו נעשה בעל מום מחמת גילו, ניתן להמתין.

ב. נצרך לכתחילה לקנות קודם הנישואין חיבור חזק לתורה, שכח חיבור זה יוכל לעמוד אף לאחר הנישאוין בתוך טרדות עוה"ז וכל חלקיו. ונצרך יציאה משקיעות עצמית, לצורך חיבור נפשי נכון עם זולתו. וכן כח נפשי לבנות חיים משותפים.