הסכם יששכר וזבולון [#15592]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

שלום וברכה. אדם שחפץ לשבת באוהלה של תורה. מה דעת הרב על עשיית הסכם יששכר וזבולון על מנת שיהיה פרנסה לא בצורה של חיי דוחק (למי שזה חלקו ונצרך לכך וכו)?

תשובה:

לכתחילה גמור, כי אינו גדר של מכירה, ולא גדר של שותף בתורתו כפשוטו, אלא שותף ע"י שמסייע לעסק התורה, וכמו במלחמה שהיוצאים למלחמה נוטלים חלק שווה עם אלו שנשארים לשמור, כן הכא. ולכך אין כאן כל חסרון, כי אינו חלק התורה ממי שלמד, אלא שמאיר אור התורה אף בכח המסייע.