חלום מזדעזע [#15543]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

חלמתי חלום מזדעזע. בחלום ראיתי זאב שהיה יושב על פרשת דרכים ברחוב, והיה לי פחד מהזאב. אחרי כן ראיתי דוב שהלך אל הזאב וחישבתי שהדוב בא להרוג הזאב, אבל הדוב רק נשא הזאב על כתיפיו ושבר את חיק הזאב ואז הלך הדוב לבית והניח הזאב חוץ מהבית. היה לי הרגש של חוסר אימון בהדוב כיון שחישבתי שהדוב בא להרוג הזאב ולא הרג אותו רק הניח את הזאב בהרחוב. מה היא המשמעות של החלום הזה?

תשובה:

לא כדאי להיכנס לכך, כי לצורך בירור החלומות נצרך קודם לברר את כח המדמה, וזולת כך כמעט כל החלומות עיקרם מעשני המאכלים שועלים ומצירוף מדמה בלתי מזוכך.