ייסורים של אהבה [#15648]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

לגבי ייסורים של אהבה, מה שאחד שאל האם זה שייך גם לאדם רגיל ולא רק לאדם שאין לו חטא,והרב ענה מה שענה,מה שמבואר במסכת ברכות שרק אם לא מצא חטא יתלה בייסורים של אהבה, האמנם

תשובה:

כבר כתב רש"י שם, וז"ל, פשפש ולא מצא – לא מצא עבירה בידו שבשבילה ראויים יסורים הללו לבא. ועיין ספר אפריון (וילך) וז"ל, פשפש ולא מצא, עבירה כזו מעין היסורים. ולפ"ז ברור שמיירי אף באדם שיש בו חטא.