מַרפֵּא [#15530]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

אחת הדרכים שהרב אומר שניתן לרפא מטראומה היא על ידי העלאת זיכרונות ישנים אך הפעם באמצעות אמונה,
האם יש מקור לתורה לגידול עבר כואב של אנשים כדרך לרפא, כמו גישה להתמודדות עם NOW שזה באמת כל מה שיש, אבל דרך אמונה, וכתוצאה מכך שיש לך תובנות על העבר? ובדרך זו אדם יכול להימנע מקושי הריפוי באמצעות חשיבה על זיכרונות כואבים.

תשובה:

כן. התמקדות חזקה ביותר באמונה. וכן ריבוי אור בצורה נכונה, בבחינת מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, באופן זה יוחלש הרבה הקושי עם זכרונות כואבים. אולם אי אפשר לצאת מכלל הכאב לגמרי.