מידות וכח מדמה [#15578]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

באחת ההרצאות הרב אמר ששורש כל המידות הרעות הוא בכח המדמה שהמדמה מעורר את המידה בנפש. בהרצאה אחרת נאמר שהמחשבה משועבדת כמעט לחלוטין למידות, ממה שהבנתי הכוונה שהמידות מפילות את המחשבה למדמה דקילקול. לכאורה יש כאן סתירה, האם הרב יכול לבאר את הדברים?

תשובה:

"שורש" המידות במדמה, וע"י התעוררות "המדמה" מעורר את "המידה" בפועל, ועי"ז מפיל את "המחשבה" למדמה.