סדר לימוד בקבלה [#15520]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב, לפי הרב צריך ללמוד אוצרות חיים פתחי שערים ועץ חיים, 1. אם אני שומע את שיעורי הרב של עץ חיים למתחילים אני צריך לשלב בלימוד גם את כרם שלמה (כי על פניו הרב נותן מהלך פשוט בהבנה של עץ החיים) או שזה לא הכרחי ואפשר כבר תוך כדי השיעורים או אחרי ללמוד עץ חיים בעיון עם גדולי המפרשים? בכללי אם הרב יוכל לפרט מה המהות של דרכו בפירוש עץ החיים ומה השיקולים בלשלב אותו בלימוד כי תמיד אפשר ללמוד עוד מפרשים כמו בית לחם יהודה וכו'? 2. מה מהות דרכו של בית לחם יהודה בפירוש עץ חיים? ואיפה הוא צריך להכנס בלימוד? האם ביחד/אחרי/לפני עם שאר המפרשים (יפה שעה, שמן ששון וכו') ולמה הרב סובר כך? 3. ראיתי שיש 2 הוצאות עיקריות של עץ חיים אחד עם הגהות הרש"ש ואחד עם הגהות הלשם, איזה ספר הרב ממליץ? מה השיקולים ובמה הם תלוים (סדר לימוד של קדימה ואיחור, שיטות שונות לפי שורשי נשמות וכו')? 4. מה הסדר הנכון בלימוד ספרי הלשם, ברור לי שקודם ללמוד הקדמות ושערים, וכנראה להשאיר את חלק הדע"ה לסוף כי הוא כבד יותר, אבל האם צריך ללמוד אחרי הקדמות את ספר הכללים או לעבור ישר לביאורים על עץ חיים? בנוסף האם אחרי לימוד באוצרות חיים צריך לשלב את הקדמות ושערים או עדיף לדחות אחרי לימוד עץ חיים למתחילים או בעיון עם המפרשים? מה השיקולים (אני מניח שתלוי בידע ונפש האדם) אשמח אם הרב יפרט 5. מתי להכניס את לימוד קלח של הרמחל בלימוד? האם אחרי לימוד באוצרות חיים? האם אחרי סיום עץ חיים עם מפרשים? האם צריך לשלב אותו עם עוד לימוד מסוים בתורתו או במקביל ללימוד עץ חיים? מה השיקולים? אודה אם הרב לא רק יתן לי תשובות סופיות אלא גם יכניס את השיקולים כדי שאוכל להסיק בעצמי מה נכון ולדעת לאיפה כל דבר שייך בהתאם למצבי תודה רבה על הבהירות בדרך!

תשובה:

א. אינו מוכרח, אולם ראוי. פירושו ברור ומביא באופן מסודר השלמות משער ההקדמות וכדו'. וכן משתדל לתת תמונה שלמה ובהירה של הנידון. ב. פירוש חלקי באופן פשוט, עם תשובות לשאלות וסתירות ממקומות אחרים. ביחד עם המפרשים, בפרט אם כבר למד כרם שלמה, שאזי אין נצרך ללומדו אלא לצורך קושיות ותירוצים ושיטות נוספות, ולכך יש לשלבו עם שאר מפרשים על דרך כלל. אלא אם אינו מבין נקודה מסוימת, יכול לעיין בדבריו. ג. שניהם כל אחד הגיה לפי כתבי יד, או לפי שיטתו, שהיא לפי שורשו. ד. אפשר לעבור לביאורים, וכשמציין לעיין בכללים. ובדע"ה אפשר לעיין. ללמוד את כל ספר הכללים מתחילה זה קשה ביותר. יש ללומדו קודם, כי נותן מבט כללי על החכמה. ה. אחרי אוצרות חיים, שיש ידע כללי של כלל הקומה, אזי נצרך לקבל מבט פנימי של החכמה ע"י קל"ח.