עבודת פנימית [#15577]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

מה בעצם ההבדל בין דרכי העבודה השונות שהרב מציע בסדרות של "דע את..." לבין דרכי העבודה בארבעת היסודות? האם לא כל עבודה פנימית בשורשה מתבססת על היסודות?

תשובה:

סדרת "דע את" מבארת את הכוחות באופן כללי, אולם לא נכנסת באופן פרטני לברר כיצד לברר כל נפש ונפש באופן פרטי.