צדיקים [#15534]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב, ידוע שיש המון צדיקים קדושים עליונים שה' יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. רציתי לדעת איך על פי התורה קובעים מי הוא צדיק? יש לזה הגדרות מסויימות? אסביר את שאלתי- כולם יודעים שמרן שר התורה ר' חיים קנייבסקי שליט"א הוא קודש קודשים, הבבא סאלי זצוק"ל וכו' וכו' אבל מה המקור בתורה שאנו נסמכים עליו כדי לדעת ? יש הגדרה בתורה על השגות מסויימות שאם אדם הגיע אליהם הוא מורם מעם? מה המקור? תודה רבה לכם כבוד הרב!!!!

תשובה:

יש מדרגות רבות, וסוגים רבים של צדיקים. אולם ככלל זהו אדם שדבוק בקב"ה ובאורייתא, ומחובר לשורש נשמתו. והיינו ע"י שזיכך חומריותו, מעשיו, ומידותיו.