שבויים באמריקא [#15539]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

(א) באמריקא תפסו מאות שבויי מלחמה ממדינת אפגניסטן ושמו אותם כאן בנוי דזערסי, כהילוך עשרים דקות מליקווד. ואומרים שבין השבויים האלה יש שהיו מהכתות של מחבלים הנקראים ה"טלי-באן" שלחמו על אמריקא וכלו את השני בנינים התאומיים באלול שנת תש"ס. והממשלה כאן אומרים שהשבויים האלו נמצאים במצב של שביון רק לזמן אבל בתקופה הקרובה הממשלה יפדו את השבויים לעשותם לבני אמריקא. שמתי לב שיש כאן תערובות של ישמעאלים (ולא סתם ישמעאלים אלא מחבלים!) שנתקבלו כאן ע"י ידי אמריקא, ושאפשר שזהו הזווג בין עשו לישמעאל שמדובר על מצב האחרית הימים שבו ישתתפו אדום וישמעאל על ישראל. האם המחשבה זו נכון והאם יש משמעות פנימית בדבר הזו?

(ב) האם לאור המצב בזה יש להתעורר לעזוב אמריקא ולעקור הדירה לארץ ישראל?

(ג) ודרך אגב בענין הזה לעקור דירה לא"י כבר הרבה זמן שיש לי רצון גמור לעזוב הכל כאן ולבוא לגור בא"י וגם האשה מתחלת לחשוב על זה מחמת שראתה את דברי הדברי יואל זצ"ל שרק אלו שהם בא"י בשעת ביאת משיח הם יזכו לעשירות רוחניות ושבני חו"ל שמה יזכו רק לעשירות גשמית, ומחמת כן היה התעוררה שהרצון ה' הוא לעזוב אמריקא ולדור בא"י, ואנו יכולים למכור הדירה שלנו כאן ולקנות דירה בא"י, אמנם יש קושי גדול לנו מחמת שאנו דרים אצל חמי וחמותי והם אוהבים לראות הילדים שלנו וגם אשתי מאד מאד קשורה בכל משפחתה כאן, ואני מרגיש שאין לי את הלב ליקח הנחת הזו מהם ולעקור כל המשפחה לא"י, וגם הורי יהיו כועסים עלי הרבה אם אני יעשה זאת מחמת שהם תומכים אותי בכולל וגם קנו לי דירה כאן באמריקא ואם אני יעקור דירה לא"י אז הם יהיו מאד בכעס עלי על שאני כ"כ כפוי טובה להם, וגם יש לחץ מחמת שמצב השלום בית עם אשתי אינו כ"כ טוב ואני חושש שאם אנו יעקרו דירה לא"י והיא לא תהיה בשמחה שמה אינני יודע מה יהי' עם כל הבית שלנו...וגם אשתי חוששת שהילדים שלנו לא יסתדרו שמה בחדרים וכדו' ושהם לא יבינו את לשון הקודש.... וא"כ השאלה הוא שאינני יודע מהו הרצון ה' ממני, מצד א' אני חש מאד שהרצון ה' הוא לעזוב הכל כאן ולבוא לגור בארץ הקודש ואם לא עכשיו אימתי ואפשר שאם אנו ממתינים עוד אז ח"ו יהיה מאוחר יותר מדאי, ויש לנו לגור בא"י מחמת שזהו רצון ה' ואין דבר רע יוצא מעשיית רצון ה' (כמובן שלעולם יש קשיים ובפרט לדור בא"י כיון שא"י נקנית ביסורין אבל אנו מאמינים שאם זהו הרצון ה' באמת מאתינו אז אין לנו לחשוש מה יהיה, אמנם מאידך גם אני חושש שכל המחשבה לעזוב הכל ולדור לא"י זהו עצת היצר ממש ונובע מחוסר יציבות בנפש. ממש אינני יודע מהו הרצון ה' ממני וכבר התפללתי הרבה על זה להרבש"ע אבל לא זכיתי עדיין לקבל בהירות מה לעשות ומה ה' רוצה ממני, ואם אפשר להרב שליט"א להדריך אותי. (וגם יש לציין שאני חפץ לחיות בא"י מחמת שאני רוצה לדור אצל הרב שליט"א ולראות יותר את פני הרב, כיון שאני מרגיש שהקשר דרך הכתיבה אינו מספיק לי על אף שזה הצלה גדולה לי מ"מ אין זה שלימות הקשר של תלמיד לרבי, ויש לי כמה וכמה עוד סיבות רוחניות לבוא לא"י וא"כ יש לי נגיעות וא"כ אפשר שאני קופץ לדבר בעיקר מחמת התועלת שלי ושאינני חושב על טובת האשה וטובת הילדים שלי, ובאמת אינני יודע כלל אם יהיה יותר טוב להם שמה, רק שניצולו מחבלי משיח של חו"ל ושיהיה להם טוב כשיבוא משיח ואנו בארץ ישראל. ועוד יש לציין שההורים שלי וגם חמותי אינם רוצים את החיסון וא"כ אפשר שמצד כיבוד אב ואם להם אנו מחובים לא לקבל החיסון וא"כ אין לנו לילך לא"י מחמת שזה מכריח חיסון ואין זה רצונם בעוד שאין רצונם בכלל שאנו ילכו לא"י ולעזבם.....) בתודה רבה ועמוקה להרב על כל הזמן והכוחות הנפש שהרב נותן לי על שו"ת הללו

תשובה:

א. כן, זהו כח האחרית של חיבור עשו וישמעאל, והוא שורש מלחמת גוג ומגוג, שנלחמים "בתוך עצמם", וזולת כך נלחמים בישראל.

ב. זה עוד סיבה נוספת.

ג. תבכה לקב"ה עד שהיא תפנה ותבקש לעבור.