ריבוי תפילה [#15566]

ח' חשון התשפ"ב

שאלה:

שמעתי באחד משיעורי הרב על תפילה שיש מושג כזה של ריבוי תפילה הקרא חוצפה, וחוצפה מהני כלפי שמיא רציתי לשאול מה ההגדרה של ריבוי תפילה ומה הגבול

תשובה:

אמרו (סנהדרין, קה, ע"א) חוצפא אפילו כלפי שמיא מהני. ועיין רמב"ן (שמות, יג, טז), ופרדס יוסף (שם). ואור יחזקאל (דרכי העבודה, יסוד וענין התפלה). ודברי יחזקאל (אגדות, ד"ה ירולשמי). וצדקת הצדיק (אות כ). ובית יעקב (תולדות, יז). ודגל מחנה אפרים (עקב, ד"ה עוד ירמוז).