רפואה לשדרה עקומה [#15454]

ח' חשון התשפ"ב

שאלה:

אחת מקרובותי נולדה עם שדרה עקומה, וניסו כמה מיני טיפולים ללא הועיל, האם נודע לרב מרא"מ על סגולה או דרך רפואה המוזכרת בספרים?

תשובה:

אכילת דג לכבוד שבת קודש, כי לדג טהור יש שדרה, ולטמא אין שדרה. עיין יו"ד, סימן פ"ג.

וכן לולב עם שדרה ישרה שברכו עליו בסוכות, לקבוע ליד מטתה.

וכן כריעה וזקיפה בתפילת י"ח.