מלחמת גוג ומגוג [#15654]

י"ד חשון התשפ"ב

שאלה:

בדברי הרב שאנו נמצאים באמצע מלחמת גוג ומגוג, האם זה דוקא בארץ ישראל או שהמלחמה הזו קיימת בעולם הרוחני בתוכנו (ובפרט משום שכולנו נחצבים מארץ ישראל וכמ"ש חז"ל בסנהדרין)?

תשובה:

לא דוקא, גם וגם.