כמה שאלות שנות בעבודה [#16146]

כ' חשון התשפ"ב

שאלה:

בס''ד

שלום לכבוד הרב שליט''א
אני מאוד רגיש לנושא האינטרנט מכיוון שיש במשפחתי הרבה שנגועים במכשירים הפסולים, ורואים את התוצאות, וכן נגועים בלבוש לא הכי צנוע בלשון המעטה.
א- האם יש לי זכות או אולי אפילו חובה לאסור עליהם להכנס לביתי עם המכשירים ועם פאות נכריות שאינם בגדר ההלכה (ובפרט שיש גם בעיה רצינית של תקרובת ע''ז)?
ב- וכיצד להסביר לילדים שסבא וסבתא והדודים הם אנשים טובים על אף שיש להם אייפון, והאם צריך לדבר בבית על האינטרנט, ואם כן באיזה אופן, או להעלים עין כי המשפחה נגועה?
ג- וכיצד יתן להתגבר על לחץ חברתי-משפחתי, שבמפגשים ההבדל ניכר בינינו לשאר המשפחה, בלבוש, במכשירים, בנושאי ההתעניינות, בטיולים, בילויים וכו', כיצד ניתן לפתח חסינות לילדים מול הבת דודה הלבושה במיטב המחלצות האירופאיות והיא מסכנה לבושה כמו פרימיטיבית?
ד- האם מה שמעוררים בפאשקווילים שאיסור מוחלט לילך עם חצאית שאינה עד הקרסול נכון? או שמהני גרב אטומה, והאם שוק בערווה זה מדאוריתא, או שכיוון שילפינן משיר השירים בברכות, לכן זה לא דאו' ואזלי' לקולא?
ה- איך יתכן שאברכים שמוסרים נפשם על עבודי''ת ועל כל חומרא הלכתית בדרבנן שבדרבנן, מקילים בעניין תקרובת עבודה זרה בפאות? (עבודה זרה!!!) יותר חמור משמיטה דרבנן, וממעשר כספים דרבנן וכו' וכו'?
ו- הרבה פעמים אומרים שהגר''א חלק על חסידות בגלל טעות שחשב שהם כמו שבתאים וכו', האם אין מחלוקת עקרונית מהותית? ואם כן מהי?
ז- האם דרכו של הרב נקראת חסידות? או מוסר?
ח- האם ראוי ליתן תמונות של זוג נשוי להורים שרוצים לשים התמונות של הזוגות בסלון? אני כשלעצמי מאוד סולד מזה, אך אומרים לי שאני סתם מקצין...
ט- מה דעת תורה בנושא הצילומים בחתונות של הזוג בחדר ייחוד, שהצלמים עושים אותנו כחילונים עם כל מיני תנועות שונות ומשונות רח''ל, האם זה שרי עפ''י הלכה ורק מצד השקפה לא ראוי?
י- כיצד ליתן טעם בעבודי''ת לבחור שמצד אחד עולם הרוחני שלא עוד לא בנוי ומפותח ואין רוצה להשקיע זמן ב''דע את התבודדותך'' וכדו' ומצד שני העולם בחוץ מאוד קורץ ומפתה ונראה ששם יותר טוב וכיף והנאה?
יא- הרב אמר ב''דע את משפחתך'' שאין מספיק וורט בשולחן שבת כדי לספק רוחניות לאשה, ואני ממש מרגיש זאת ומזדהה עם כך, אך על צד ה''עשה טוב'' לא כל כך התבאר שם, האם הרב יכול קצת לכוון אותנו במה צריך לעסוק, והאם ראוי ללמוד ספרי מוסר ומחשבה עם אשה, ואם כן איזה ספרים כדאי?
יב- שמעתי השיחות של הרב על אינטרנט וחורבן הדור, ואני ממש מרגיש כך, שבור ומיואש מדורות הבאים וכשחושב על הנושא לא רואה שיש המשך לעמ''י בקצב הזה, וממש מרגיש רצון ''להתאיין''-להיות אין ולהיבלע באדמה מרוב תסכול וחוסר אונים, כיצד ניתן להתחזק ובאמת לפעול להמשך כלל ישראל?
יג- בספר הברית כתב שיש לאהוב גם גויים, האם יש מרבותינו שחולקים, ואם כן מי הם?
סליחה רבתא על האריכות הגדולה!!!
ויישר כח גדול על שהרב מתייחס לשאלותינו, ויידע הרב שהוא לתועלת גדולה !!

תשובה:

א. יש זכות, אולם נצרך חכמת חיים רבה איך לנהוג בכל מקרה לגופו.

ב. נצרך להסביר שזהו ניסיון של הדור האחרון, ניסיון שגדול מכל הניסיונות שקדמו חכך בכל הדורות, וחלקם לא מבינים את עומק הנסיון, וטועים בכך.

ג. צריך להחדיר בנועם מי ברא אותנו ולשם מה, ומה רצונו מאתנו. ומי הוא המאושר בעולם הבא, ובעולם הזה.

ד. מן הדין סגי בגרב אטומה, אולם אין זה מדרכי הצניעות. זהו מדין הרהור, כמ"ש ברשב"א (והובא בב"י, או"ח, סימן ע"ד. ברכות, כד, ע"א). ועיין שטמ"ק (שם) וז"ל, שהוא מביא לידי ערוה. ועיין צל"ח על אתר.

ה. כשיש נגיעות, אין שאלה כלל וכלל!

ו. כבר נשתברו על כך קולמוסים רבים, ואכמ"ל. ובקצרה, דברי הגר"א, משורש הארת שית אלפי שנין, ושורש החסידות להמשיך אור של משיח, להביא לימות משיח, היינו המשכת הארתו השתא. וזהו שורש כל ההבדלים, ודו"ק.

ז. אחדותם.

ח. בערך לדור זהו מוקצן, אולם זוהי ההנהגה הישרה והאמיתית.

ט. על פי ההלכה יש לדחוק ולהקל כי טרוד בעבודתו. אולם זהו נגד כל רוח היהדות.

י. צריך למצוא את הנקודה הרוחנית הקרובה ביותר ללבו, ודרכה לעבוד עמו.

יא. כדאי להעלות נושאים שיוצרים פיתוח מחשבה עמוק יותר, שאלות מעניינות וכד', ועי"ז לנתב לנקודה אחת פנימית. כדאי ללמוד עם האשה, כגון מכתב מאליהו.

יב. אמונה – אמונה – אמונה.

יג. לכו"ע יש לאהוב, אולי זו לא מצוה דאורייתא.