קברי צדיקים [#16145]

כ"א חשון התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,

א.האם שאדם הולך לקבר צדיק ואומר לו בקש עלי רחמים לפני הקב''ה אז הוא מתפלל עליו באותו הרגע או שעד שנושע? וכמה ''השתדלות'' עושה להושיעו?

ב.איך זה יכול להיות שצדיק גדול מאוד מתפלל על האדם והוא לא נושע? בפרט שהולך לכמה צדיקים ? ובנוסף לפעמים פשוט מבקש סייעתא דשמיא בנושאים מסוימים כלומר לאו דווקא ישועה גדולה ולא רואה כלל הבדל בין לפני שהלך לאחרי הכיצד זה יתכן?

ג.מה מיוחד אצל משה שקברו נסתר שלא יבואו ישראל לפניו בחורבן וכו' הרי אפשר ללכת לעוד צדיקים שיתפללו ?

ד.מה החילוק בין צדיקים מסוימים שאמרו שמי שיבוא על קברם אז יושיעם וכי אחרים לא יושיעום ולא יעשו שום דבר למען מי שבא על קברם?

ה.האם יש עניין לשוב לאותו קבר של צדיק ואיזה פרק זמן הפרש שיהיה משמעותי?

ו.הם הצדיק מכיר את האדם שבא על קברו כלומר יודע מי הוא מה שמו ומה התיקון שלו קשיים שלו ומה הישועה שצריך וכו '?

ז.יש הבדל אם הולכים לקבר צדיק והוא מלא באנשים לעומת אם מעט כלומר ביחס לקבלת התפילה ?

ח.יש הבדל אם אומרים בזכות הצדיק או שמבקשים מהצדיק שיתפלל בעבורנו או שבכל מקרה הוא מבקש עבורנו ?

ט.מה שאמר האריז''ל לתלמידו לעולת בערב ר''ח וב-טו זה רק ביחס ליחודים או גם לגבי תפילה רגילה של כל אדם שעדיף להתפלל באותם ימים? ומה יש באותם ימים מיוחד?

י.אדם שהלך לכמה קברי צדיקים ולא נושע האם יש עניין שילך לעוד אחרים שעל ידם תבוא ישועתו? ומדוע שעל ידם יהיה שינוי?
או שאפשר פשוט לחזור לאותם קברי צדיקים שהיה אצלם?

יא.האם יש ללמוד לזכות הצדיק לפני שמתפללים על קברו או עצם הביאה לקבר מסייעת לו ?וכיצד בדיוק עצם הביאה מסייעת לו ? כי הרבה אנשים מגיעים לקבר קוראים כמה פרקי תהילים ומיד מבקשים האם זו צורה נכונה? ואם לא אז מהי אם כן הדרך הנכונה ?

יב.מדוע הדלקת נר מסייעת לצדיק ? והאם זה משנה אם מדליק בבית או על קברו? ועד כמה למעשה זה חשוב שכדאי להשקיע בכך?

יג.מה מיוחד בקבר רבי נחמן?

תודה רבה

תשובה:

א. אין בזה כלל, תלוי כל מקרה לגופו.

ב. רק הקב"ה כל יכול!!! גם משה רע"ה התפלל להיכנס לארץ ישראל, ולא נענה.

ג. הוא האדם הגדול ביותר בבריאה עד שיבוא משיח.

ד. כל אחד פועל לפי חלקו, לפי שורשו. כל אחד יש לו עבודה מיוחדת.

ה. כל 30 יום.

ו. תלוי מי הוא הצדיק. ומה אופן חיבורו לעוה"ז.

ז. אם יש ציבור – מנין, מועיל יותר.

ח. אם אומרים בזכות הצדיק אין הכרח כלל שיבקש.

ט. לגבי כל תפלה, בפרט אם מבקשים מהצדיק שיתפלל. באותם ימים הנפש של הצדיק מקושרת יותר למקום קבורתו.

י. כן, כי כל אחד פועל לפי חלקו.

יא. בודאי שעדיף ללמוד. הצורה הנכונה להתקשר לתורת הצדיק, ואזי להתפלל.

יב. נר ה' נשמת אדם, ועי"ז מעורר גילוי של נשמת הצדיק, עדיף בקברו. כדאי מאוד.

יג. הבטיח מה שהבטיח. ככלל יותר כדאי להתמקד על קשר ישר לקב"ה.