שני בני אדם דומים [#15960]

כ"א חשון התשפ"ב

שאלה:

אם שני בני אדם דומים מאד במראה הפיזי שלהם ביחד עם תנועות גופם ותכונת הנפש וכו' עד כדי כך שאחרים מתחלפים אחד עם השני ואפי' האב של הראשון היה סבור שבא בנו לקראתו ובאמת היה האחרת שדומה לו וכן אשתו של הראשון סבורה שבא בעלה לקראתה ברחוב וכשהוא מגיע קרוב לה היה מבינה שאין זה בעלה אלא המישהו שדומה לבעלה, האם זה מורה שיש להם אותו שורש נשמה או שהם שני חצאין של נשמה אחת.

תשובה:

כן.