איזה כשרות הרב אוכל [#16195]

כ"ו חשון התשפ"ב

שאלה:

לכבד הרב כוון שיש מבוכה בענייני הכשרות ואנו רוצים לדעת

מעשה רב מאוד נשמח לדעת איזה כשרות הרב אוכל

תשובה:

ראשית, אינני במדרגה שאפשר ללמוד ממני "מעשה רב".
שנית, ענין זה מורכב לא רק מגדרי הלכה, אלא מדברים רבים אחרים, פוליטקה, שליטה, כבוד, כסף, ועוד, וכיוון שהנני נשמר מעניינים אלו כל השנים, לכך אי אפשר לי כלל לענות על שאלות בסגנון זה.