אפשר לספר את בעיותיו לריבונו של עולם במהלך התפילה האישית [#16176]

כ"ו חשון התשפ"ב

שאלה:

‎שלום הרב הקדוש , אני חשבתי שאפשר לספר את בעיותיו לריבונו של עולם במהלך התפילה האישית, או בהתבודדות ואל תדאג לספר להשם את כל פרטי חייו שמפריעים לו, למשל אם יש לאדם בעיות זוגיות או בעיות עם חבר אפשר לספר להשם מה קורה בפירוט ולומר לו מה בן זוג או חבר עושה שכואב לנו. אבל כשלומדים גמרא ראש השנה דף ט"ז הגמרא אומרת שאם יספר על דין חברו לשמים אז יעלו חטאיו תחילה.
האם זה נכון או אפשר להגיד להשם הבעיות אם אחרים או האם זה גורם משפט עלינו.

תשובה:

אינו ראוי כאשר מוסר "דינו" לשמים, בתורת דין. אולם כאשר עושה כן כבקשת "רחמים" על עצמו, זהו הדרך הנכונה. וכלשון הגמ' מוסר "דין" על חבירו.