בירור [#16183]

כ"ו חשון התשפ"ב

שאלה:

ב''ה

שלום לכבוד הרב שליט''א
קראתי לאחרונה ספר ''בים דרכך'' שהוא עפ''י משנת הרי''מ מורגנשטרן שליט''א, ותורף דברי הספר ש''הכל ייחוד השם'' ו''אני הוי''ה לא שניתי'' ועפי''ז מבאר כל חלקי העבודה שאין לקנאות בחבירו כי הכל זה ייחוד ה ואני כלום והוא כלום והכל רק אור אלוקי וכו וכו. וכן על כעס ותאוות אכילה וכו'.
שאלותיי הם:
א- המושג ייחוד ה' מוכר בצורה פשוטה שה' אחד ולא ריבוי אלוהים. ולאחר מכן ברמח''ל שכל מהלך הבריאה, הטוב והרע מובילים לגילוי ''יחוד ה'', האם המושג ''יחוד ה'' באופן שנתבאר בהנ''ל הוא המצאה או שנמצא בספרים, ואם כן באילו ספרים? והאם זה הרחבת במושג המבואר ברמח''ל או שונה במהותו?
ב- לכאורה אין מקור ושורש לצורת עבודה כה זרה ומוזרה, לשם מה היו צריכים כל רבותינו בעלי המוסר לחפש כל מיני עצות מתפתלות כיצד לבטל כל מידה בצורה המתאימה, הכל ייחוד ה' ו''גענדיקט''... אני צודק בתחושותיי?
ג- בספר הנ''ל יש משמעות, אינני יודע אם כתוב במפורש אך משמעות חזקה וודאי שיש, שהתורה והמצוות זה רק איזה תוספת חיזוק לגילוי אלוקות, וזה דבר מבהיל, שכותב וכן שמעתי ממנו בשיעור בקול הלשון שהמצוות והחגים רק פתח רחב יותר להשגת האלוקות, אך כל דבר בבריאה הוא אלוקות.. הדברים נכונים?
ד- האם נכון צורת העבודה שם שסובבת סביב ''להרגיש'' ולהתענג בעבודה?
ה- האם יש מקור לעניין שיש בליקו''ה נזיקין ה (כמדומה) שבספרן של צדיקים נכתבים המאמינים בצדיק ומתנגדיו בספרן של רשעים? מאין הומצא עניין זה, שכל הדורות היה ברור שתלוי בעוונות ומצוות האדם ולפתע מלפני 200 שנה השתנה העניין שנהיה תלוי באמונה בצדיק?  (ויכול לצאת עפי''ז שיהא אדם מאמין בצדיק אך חוטא ופושע ואדם צדיק לעצמו אך מתנגד לצדיק ויתהפכו היוצרות בכתיבתן בספר??).
תודה לרב על הכל!!

תשובה:

עצתי אמונה שתפנה "בלשון מכבדת ומכובדת" בכל שאלות אלו לבעל השמועה עצמו.