נשמות [#16252]

כ"ח חשון התשפ"ב

שאלה:

שלום להרב,
תוך כדי לימוד תורה אני מאוד נהנה לבוא עם חידושים בסוגיא ובתפילות אני תמיד מנסה לגשת ליותר אור ולהיות יותר רגש. לפי הבנתי, הנפש שלי נראית יותר כמו נשמה מסוג רוחל. עם זאת, אני מאוד נמשך לדרכו של הרב בעבודות ה' שכן הרב מסביר את מבנה הנשמה ונותן דרך ברורה בעבודות ה'. מכאן נראה שנפש הרב היא בעיקר לאה.
השאלה שלי היא:
א) האם אני צודק שהרב היא נשמה לאה
ב) אם אני נשמה של רחל למה אני מרגיש כל כך מחובר לדרך הרב בעבודת השם?
תודה להרב מראש

תשובה:

מתוך דבריך ניכר כנראה שלמדת את סגנון ספרי בים דרכך, שמחלקים ומבארים את כללות הנשמות וחלוקתם לנשמות רחל ולאה. והינך סבור שחלקך משורש רחל, ומ"מ הינך מרגיש חיבור לסוג נשמות השני, שורש לאה.

והנה שורש הדברים נתבאר בעץ חיים (שער לח, פ"ג, מ"ת) וז"ל, ועתה נבאר בחינת התקשרות שיש בין לאה ורחל וכו', רחל מתחיל הכתר שלה מחזה ולמטה עד סיום רגלי ז"א ממש, באופן כי בסיום רגלי ועקבי לאה, משם מתחיל כתר רחל, למטה מרגלי לאה. וזשארז"ל מה שעשתה יראה עטרה לראשה, עשתה ענוה עקב לסולייתא, ר"ל הרגלים דלאה שהיא הנקרא ענוה, עשתה יראה שהיא רחל כתר לראשה, כנ"ל. אבל הלשון עדיין צריך ביאור, כי מלשון רז"ל נראה כי מהעקב עצמו של ענוה נעשית עטרה ליראה, לא אמרו שכתר היראה היא "תחת" עקב הענוה, לכן צריך לבאר הענין יותר בפרטות וכו', אבל יהיה כתר של רחל עולה עד שם (שליש אמצעי של ת"ת) וגם רגלי לאה יורדים עד שם, "ומתלבשים" רגלי לאה בכתר של רחל, עיי"ש. וזהו מקום חיבור נשמות ששורשם בלאה, עם נשמות ששורשם ברחל.

והבן שרחל תחילתה בחזה דז"א, ושם מקום הלב, מקום ההרגשה, ולכך הם נוטים להרגשה. אולם לאה עיקר מקומה בראש ז"א, ולכך נטיית נשמות אלו להשכלה. אולם עקב לאה נמצא במקום ההרגשה, בלב, ובנשמות אלו אין את התפיסה של עקב שאינו מרגיש, אלא דייקא אצלם ההרגשה נמצאת אף במקום התחתון, בעקב. ומצד הקלקול "בעקבתא דמשיחא" מצד רחל העקב לתתא נושק למקום הרע, אולם מצד לאה, העקב נמצא במקום הלב, והבן מאוד מאוד.

ובהירות נשמות לאה, מאיר ע"י העקב שלהם, בהירות של השכלה, שמתפשטת לבהירות של הרגשה, שזהו העקב שנמצא בלב, ומאיר לנשמות רחל שצמאים להרגשה שבלב, כי שם שורשם בחזה דז"א, מקום הלב.