שאולות על ספרים מן מלצים [#16253]

כ"ח חשון התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א,

א - הרב כתב לאחד שהספר "דעת שבת" הוא ספר טוב לאחד הרוצה ללמוד בעניני המחשבה דשבת. האם הרב ממליץ ללמוד גם "דעת תפלה" ו"דעת אמונה" מאותו מחבר למי שחפץ ללמוד ענינים אלו?

ב – האם טוב למי שרוצה ללמוד ח"ן ללמוד ספר שפע טל?

ג – אולי יתכן לשאול אם הרב יבא עוד לארצות הברית?

בכבוד רב

תשובה:

א. כן.

ב. לא בהתחלה, אלא ידיעת האוצרות חיים, ועדיף עץ חיים על מתכונתו. אם נמשך לכך.

ג. כבר כעשור לא נסעתי. הקב"ה יכוון דרכי כרצונו.