שורש בנפש לרגישות גדולה לריח רע [#16361]

כ"ח חשון התשפ"ב

שאלה:

א- רציתי לשאול היכן השורש בנפש לרגישות גדולה לריח רע
ב- עוד רציתי לשאול אייך זוכים להגיע להיקף של ידיעת התורה והבנת התורה הרחבה אם כל העומס שיש בחיים אם זה בגידול ילדים ועוד

אם הרב יכול להתפלל על ... שמורדם ומונשם 2 חודש ומה יש להתחזק לרפאתו

תשובה:

א. כתב בספר הפליאה והובא בליקוטי ראובני (ערכים, ערך מלאכה, אות ב) וז"ל, דע, כי מי שבחר במלאכה פחותה אשר (יש בה) ריח רע, אין ספק כי הוא מבני קין, והלך אחר ריח נפשו, עכ"ל. והיינו ששורש קרבן קין, היה ריחו רע, משא"כ ריח קרבן הבל. והרי ששורש נשמות הבל סובלים יותר מריח רע. וכתב האריז"ל (שער רוה"ק) וז"ל, בחוש הריח, אם מריח אדם באיזו נבלה, או ריח רע, פוגם מאוד בנפשו, וגורם שתתרחק ממנו. והראיה לזה מן הבשמים של מוצאי שבת להחזיר את הנפש, גם ארז"ל, כי הנשמה נהנית מאד מן הריח הטוב, ועליו נאמר כל הנשמה תהלל יה (תהלים, קנ), עכ"ל. ומעין כך איתא אף בטעמי המצות (משפטים).

ב. ישנם כמה אפשרויות. ניתוק נפשי מן העולם ברצוא ושוב, דבקות עצומה בתורה בכל מצב, דבקות נפשית פנימית. גילוי נשמה שהיא יודעת הכל, בבחינת נפשי יודעת מאוד.

בשורות טובות.