בחירה בדבר הרשות [#16428]

ג' כסלו התשפ"ב

שאלה:

האם יש בחירה בדבר הרשות,למשל כשאני בוחר לקנות חפץ פלוני וכיוצא בזה האם קבעו לי את זה משמים או שזה שייך למערכת הבחירה.

תשובה:

אם רצונך לעשות רצון בוראך, כן, וכן בסתמא. אולם אם מכוון דווקא לעשות רצון עצמו, בין אם כך רצון ה' ובין אם לאו, אזי תלוי בבחירתו.