בענין התקופה [#16418]

ג' כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרב היקר
הרב אמר שאנו נמצאים כעת במכת בכורות, ורציתי לברר כמה דברים: הרב כתב בתשובה שבמכת בכורות יוכו "כל הראשיות" של עלמא דשיקרא, ובראשם "ראשית" גוים עמלק ואחריתו עדי אבד. והקב"ה יכה ויעקור כל ראש, כל ראשית דקלקול, במקום, בזמן, ובנפש, בדומם צומח חי ומדבר. והדברים ארוכים ועמוקים.
א. איך מתבטא מכת בכורות אם אפשר להרחיב?
ב. למי המכה מיועדת ומה המטרה שלה?
ג. מה השלבים לאחר מכת בכורות?
ד. ואיך באו לידי ביטוי תשע המכות שהיו לפני כן?

תשובה:

א-ב. כל "ראש" יפול, כמו שבמצרים כל גדול שבבית נפל. ואזי יתגלה הראש האמיתי, "אני ראשון". וזהו מטרתם, לסלק ראש דקלקול, ולגלות הראש האמיתי.

ג. כמו שבקריעת ים סוף "בעתיקא תליא מילתא", כן יתגלה עתיק בשלמות.

ד. ט' מכות מקבילות לט' ספירות ממלכות עד חכמה, וכל פעם לוקה השייך לאותה ספירה בפרטות.