ששורש הנבראים הוא גם ריבוי אור [#16413]

ג' כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,

המשך שאלה 16367

1. הרב הסביר לי ששורש הנבראים הוא גם ריבוי אור, אך עדיין אני לא מבין את דברי הרב, הרי הנברא הוא הגבול הוא הצמצום הוא מכסה על הבורא, ריבוי האור קרה בעקבות גילוי הגבול בעקבות הצמצום כלומר שורש הנברא הוא בצמצום וריבוי אור הוא תוצאה מגילוי הנברא אבל הוא לא שורש לנברא, הרב יכול להסביר לי למה ריבוי האור זה גם צד שהוא שורש לנברא כרגע אני תופס אותו רק כתוצאה של הצמצום וכל העולמות נבנו בתוך הצמצום היחס של מעל הצמצום זה צד בורא.
2. מה הכוונה ריבוי אור בא"ס למה זה לא סותר מיני וביה שאם זה א"ס לא שייך עליו בל תוסיף?
3. האם ההבדל בין האור א"ס כפי שהוא לבין האור א"ס שהתקפל עליו ע"י הצמצום הוא שהאור א"ס שהתקפל זה אור שצריך לרדת בקו כי מקומו היה בצמצום בעוד שאור הא"ס שנשאר במקומו הוא אור א"ס שלא מאיר בגבול אלא אור א"ס שמופשט מגילוי בגבול/נברא, אם דברי אינם מדויקים/נכונים אשמח שהרב יגיד לי מה ההבדל בין שני סוגי האור א"ס?
4. לפי דברי הרב שדירה בתחתונים זה יתרון האור מן החושך כי עצם כך שלמטה מצומצם זה אומר ריבוי אור למעלה, זה אומר שבעצם התכלית היא לא להאיר את האור פה למטה (כי אז ירד הרבה אור למטה ולא יהיה ריבוי למעלה) אלא לראות איך הצמצום פה למטה הביא בי ריבוי אור למעלה האם נכון? אם לא למה? אם זה נכון זה קצת מנוגד לכל מה שהבנתי בתורת חב"ד שדירה בתחתונים זה שהמאור יורד למטה ומאיר בצמצום.
5. הרב הסביר לי בבחינה מסוימת שאריך אנפין גדול מרצון שהוא הקטנה, אבל יותר התכוונתי שהרב יסביר לי בבחינת נפש איך יכול להיות שנפש תתפוס שהמושג אריך אנפין יותר פנימי/עמוק מהרצון של הנפש, אני מבין שבשורש מצד יחסים מתחלפים המוחין למעלה מהגוף אבל איך בהבנת נפש זה מסתדר? הרי הרצון הוא הטיית הנפש וזה כוח מאוד קרוב לעצם הנפש איך יכול להיות שחוש של מושג כמו אריך אנפין יהיה גבוה יותר מכוחות נפש (כנ"ל לגבי חכמה מול אבא או המידות מול ז"א)
6. לגבי זה שהרב אמר לי שהסדר הוא עצימת ראיה גשמית ואז רוחנית ואז מוחין ושאלתי למה זה כך ולא עצימת ראיה גשמית וז מוחין דעשיה עצימת ראיה רוחנית ואז מוחין דבריאה, הרי המוחין שורש החושים וזה משתנה בכל עולם אז בעשיה זה עצימת הגשמיות ואז מוחין בעוד בבריאה זה עצימת השכליות כלומר בכל עולם אני צריך לעצום ענפים אחרים ולהגיע למוחין שבאותו עולם, למה במקרה הזה הרב אומר שעצימת החושים הגשמיים לא מובילה ישר למוחין דעשיה אלא צריך גם עצימת ראיה רוחנית
7. הרב הסביר לי שהדעת כוללת את כל הו"ק בפנימיות האם זה נכון גם לחכמה ובינה? לרצון/אמונה/הויה/תענוג? והאם הדעת כוללת את פנימיות כל הקומה מהויה עד שפלות או שיש דעת שכוללת למוחין ויש לו"ק ויש לכתר ודעת לא כוללת את כל הקומה ביחד?
8. הרב הסביר לי בקבלה איך ספירות עם כתר וספירות עם דעת הם ביחסים מתחלפים רק חסר לי להבין איך יכול להיות שתפיסת השתלשלות (כתר) יכולה להיות גבוהה מתפיסת חיבור (דעת) על פניו זה נראה שתפיסת חיבור גבוהה יותר ומאוחדת יותר מאשר תפיסת השתלשלות מעתיק 3 שאלות שאולי שכחו לשים לי את תשובת הרב או שלא הגיעו אליו כחלק מאותה שאלה:

תשובה:

א. ריבוי אור אינו "תוצאה", אלא "שורש", כי לצורך הצמצום נעשה ריבוי אור, וזה אינו מקרה ח"ו, אלא צורת מהות התהליך, שפעולה אחת, מחד יוצרת צמצום ומאידך ריבוי אור. ובעומק "סיבת הפעולה", כפולה, מחד צמצום ומאידך ריבוי אור, כי בשורש כל דבר כולל בתוכו דבר והיפוכו. ולכך צריך להסתכל על פעולת הצמצום ועל סיבתה, כדבר והיפוכו.

ב. א"ס כולל את כל האפשרויות, אם לא כן אתה מחסרו, כמ"ש ר' עזריאל. וא"כ מוכרח שכולל אף אפשרות של תוספת.

ג. נכון, לפי הצד שהקו המשיך את האור א"ס שנסתלק ולא את האור שהיה תחילה בחוץ.

ד. לא, הגדרת הדבר שהאור שנתקפל ויצר ריבוי של אור, אינו מאיר רק למעלה, אלא ע"י העבודה דידן, בסוד יתרון האור מן החושך, מאיר אף למטה, וזהו דירה בתחתונים, לריבוי האור.

ה. כי כח "התפשטות" גמור, אריך אנפין, יותר חזק מן "רצון".

ו. לא מובן לי השאלה, כי לעולם בכל עולם לפי ערכו, יש את שלושת החלקים, ראיה גשמית (גשמית לפי ערך אותו עולם), ראיה רוחנית, ומוחין.

ז. בשורש זו דעת אחת, אולם נחלקת לכמה דעות, אל דעות ה'.

ח. חיבור, חיבור של נפרדים. השתלשלות, חיבור עצמי.