זכר ונקבה בסיפורי מעשיות [#16484]

ג' כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום לרב היקר שליט"א.

רבנו, מהו שנמצא בסיפורי מעשיות בכמה מקומות שנקבות נדמות לזכרים או שמתלבשות כזכרים? למה מוהר"ן מכוון בכך?

תשובה:

בסוד אריך אנפין, שנוק' כלולה בזכר.