מסירות נפש · הזוהר החדש- מי כתב [#16454]

ג' כסלו התשפ"ב

שאלה:

ברצוני לשאול את הרב שליט''א שתי שאלות

א) באחת משיחות הרב בפרשת וירא- מסירות נפש, דיבר הרב שליט''א שאף על פי שיש הרבה אברכים שלומדים תורה בהתמדה שעות רבות במשך היום ובידיעת התורה בעיון ובבקיאות , אך בכל זאת לא זכו לגילוי עומק נשמתם, ורב שליט''א הסביר שבשביל לבקוע את המחיצות צריך מסירות נפש. זהו תוכן דברי הרב לפי הבנתי. שאלתי מדוע אין עמלם והתמדתם מתוך יגיעה להבין להעמיק ולדעת אינו לכאורה נחשב למסירות נפש? אם הרב יכול בבקשה לתת דוגמאות של מסירות נפש המתאים לאברך מן השורה. (שהרי ידוע על מסירות הנפש של גדולי ישראל אך זהו בדרגתם הגבוהה)
ב) מי כתב את 'הזוהר החדש', שהרי כתובים שם שמות של אמוראים, ומדוע נקרא כך.
תודה רבה לרב שליט''א על המסירות וההשקעה בעניית השאלות.
תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

תשובה:

נא לשמוע סדרת דע את תורתך – דרכי מסירות נפש.

הזוהר כידוע נכתב בתקופה מאוחרת, ונוספו בו חכמים מדורות אחר רשב"י. ויש תוספות, עיין במהדורות של דור זה שנכתב שם בענין הנ"ל.