נוסח שני ימות משיח [#16485]

ג' כסלו התשפ"ב

שאלה:

למה לשון התפילה הוא "לשני ימות משיח" ולא אומרים "לשנות משיח" וכמו שמצינו בכל מקום שהנוסח הוא "ושנות" ולא "שני ימות"?

תשובה:

עיין פנים יפות (בראשית, פרק נט, פסוק א) וז"ל, שני ממש, עיי"ש.