פגמים בקדושה ואיזון בנפש [#16383]

ג' כסלו התשפ"ב

שאלה:

בס"ד

(א) האם סדרת ארבע יסודות וכן ספר הכרה עצמית יכול להועיל להאדם שיש לו פגמים בקדושה ונופל כסדר בעינינם אלה או שתחילה על האדם לצאת מפגמיו ולהיות נקי מכל פגמי קדושה ואז אח"כ יכול לאזן נפשו ע"י סדרת ארבע יסודות וספר הכרה עצמית.
(ב) כמו שיש מים נפולה האם ג"כ יש עפר, רוח ואש נפולה, ואם כן, מה הם בכללותם.
(ג) האם שייך שהיסוד החזק של האדם ג"כ נפולה אצלו, לדוג' היסוד העיקרי שלו הוא מים ולכן יש לו הרבה יכולת לקבל תענוג וכן ליתן אהבה וחום לאחרים והוא יכול להתענג מאד מקדושה, אבל יש לו מים נפולה ונופל לתאוות. (ד) מהו באופן שהאדם מרגיש אהבה וגעגועים והשתוקקות לשני אבל לפעמים הוא מרגיש הרהורי עבירה ונופל בעניני קדושה מחמת זה, האם יש לו לחסום ההרגשים שלו ולהסיח דעת מהרגשי אהבה שיש לו להשני ומיד לחשוב בתורה וכדו'.
(ה) אם איש יש לו הרהורים בלתי צנועים על איש שני, האם זה נובע מארבע יסודות בנפש או שזה נובע מקליפת מעשה סדום שהוא סוגיא אחרת לגמרי ושלכאורה אינו ניתן לתקן ע"י איזון היסודות בנפש.
(ו) אם א' נפל כסדר בעניני קדושה ומיד לאחר הנפילה הוא מרגיש עצבות, האם מיד יש לו לדבר עם הקב"ה על זה ולהתפלל שיחזירהו לתשובה, או לפחוח ספרי ברלסב, או ללמוד ספרים שיכול לחזק את רוחו, או מיד ללמוד גמ' בעמילות? ואם אינו יכול לטבול במקוה מיד האם יש לו לעשות דברים הנ"ל או שאין לו לעשות שום דבר קודם שיטבול?
(ז) מה יעשה האדם אם סיבת הנפילות בעניני הנ"ל בדרך כלל נובעים מלחץ ועומס הנפש שחלה על הגוף ומחמת זה הוא מרגיש שרוצה להרגיע נפשו וגופו ע"י הוצאת הלחץ והעומס עליו והוא מרגיש איזה הרגעה במעשה השפילה של הוז"ל, האם יש לו לעשות דברים אחרים שמרגיעו ומוציא העומס מעליו, ואם כן האם יש איזה דוגמאות לזה.
(ח) מהו באופן שנפילותיו נובעים ממראה בלתי-צנועה שראה קודם הבר מצוה שלו כיון שהיה אינטרנט פרוץ בביתו, ולא עוד אלא שגדל בבית שההורים לא מתנהגים בקדושה זה עם זה, בלי להכנס לכל הפרטים, ומחמת מראות הללו הוא סובל בעניני קדושה לכל החיים שלו, איך הוא יכול לתקן עצמו.
(ט) האם יתכן שאדם יש בקרבו נפש של רשע מדור המבול וגם יש שבקרבו נפש של צדיק ולכן הוא תמיד מרגיש סתירה בעצמו על שהוא נופל תמיד מחמת היצה"ר שלו שבא מהרשע שבקרבו אבל לעולם פועמת בו הקול של הצדיק בתוכו שאינו סובל מהחסרון קדושה אצלו.
(י) האם שייך שהמשיכה שלו לעניני רע נובע מגופו ולא ממבנה נפש, וא"כ יתכן שמצד נפשו אינו מתאוה כ"כ לעניני רע אבל יש לו גוף מגושם מאד שמגררו לכך.

תשובה:

א. יכול להועיל.

ב. כן. אש – גאוה וכעס. רוח – דברים בטלים. עפר – עצבות ועצלות.

ג. כן, בוודאי. אצל הרבה בני אדם זה כך.

ד. כן.

ה. קליפת סדום, ונתלבש ביסוד המים הנפול שו.

ו. יעשה כל מה שמחזק את נפשו באופן של תיקון ולא התעוררות בעלמא.

ז. כן, תלוי מה הלחץ. כל מקרה לגופו.

ח. נצרך זיכוך המדמה. נא לעסוק בדע את דמיונך.

ט. כן.

י. כן.