ביאת המשיח [#16433]

ד' כסלו התשפ"ב

שאלה:

בצירוף האמונה התמימה שיש לי בביאת המשיח, עדיין קשה לי עם הענין הזה שזה רחוק מהדעת שבפתע פתאום יבוא משיח ויהיו דברים שאין לשער ואין לתאר, איך אפשר לקרב את זה אל השכל שדבר נורא וגדול זה יקרה כאן בעולמנו עולם ההעלם ,שיהיה במהרה בימינו אמן

תשובה:

כבר היה לעולמים, כמו מתן תורה וקריעת ים סוף, ועוד.