לא יהא צורך לכלי הטכנולגיה בימות המשיח??? [#16247]

ד' כסלו התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב,
היה שאלה: האם בימות המשיח יהיה שימוש בכלי הטכנולגיה לדברים טובים או שכלל לא יהיה בשימוש?
והתשובה של הרב היה שלא יהא צורך, כמו בימי שלמה המלך שזהב וכסף לא נחשב לכלום.
אני לא מבין בגלל כתוב ברכות לד ע"ב "אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד".
איך זה יכוליות שלא יהא צורך לכלי הטכנולגיה?

תשובה:

נחלקו שם בגמ' שמואל ורב, האם זהו כל השינוי. וכבר נתבאר שימות משיח הוא תהליך, ובשלב הראשון של הגילוי בפועל לא יהא אלא ביטול שעבוד מלכויות, ואח"כ יהא זיכוך החומר יותר ויותר. ולכך כתבנו בתשובה ש"בהשלמה" של משיח לא יהא צורך בכלים אלו.