הרבי מילובביץ [#16686]

ז' כסלו התשפ"ב

שאלה:

מעניין אותי לדעת ולהבין את דרכו של הרבי מילובביץ,
א. למי ראוי לצעד בדרכיו ונכון להוראותיו?
ב. לכאורה התגלה התגלה ברבי כל הרבעה יסודות בתוקפם מים - אהבת ישראל אש - תביעה של עליה תמידית רוח - להקים תנועה חובקת תבל עפר - דבר תורתו מאוד מסודרים ומחושבנים, מה אם כן היה השורש החזק והבולט של הרבי ?
ג. הרב הסביר לגבי הראי"ה קוק שתפיסתו נבעה ממקור נשמתו שהיתה מושרשת בחיה דאצילות האם גם הרבי ראיתו נבעה מאותו תפיסה של חיה דאצילות או מעולם אחר?
ד. האם ניצוץ אמת באלה שדוגלים וסוברים שהרבי הוא משיח אם כן הרב בטובו יכול בבקשה להסביר את תפיסתם?
ה. נהוג האימרה בחבד שהנשיא הוא הכול מה הפירוש לאותו אימרה והאם הרבי היה בגד הנשיא של הדור?
ו. הרבי הנהיג שלא ליטול ידים בסעודה שלישית האם הרב יכול לבאר לי את טעם הדבר אפילו שהאדמור הזקן לא מצויין ככה בשולחן ערוך הרב?
ז. האם הסיבה שהרבי לא עלה לארץ היא משורש נשמתו כמו משה רבינו ?

תשובה:

ככלל, דרכו להאיר את אור המוחין העליונים ביותר, חב"ד, עד לתתא ממש. באופן של "השכלה" ובצירוף של "עשיה", תנועה חזקה ביותר של רוח מסודרת ובנויה ע"י עפר. ובנוסף גילוי אור האמונה והתמימות, "תמים", אחר הנהגת הרבי תנועת "השלוחים", וזהו למעלה מחב"ד, למעלה מטעם ודעת, והוא "שורש" החב"ד.