בענין לקיחת תרופות בזמננו [#16685]

י"א כסלו התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א,

הרב כותב בתשובה על החיסון, שאף אם יש בו דבר איסור, מותר ע"פ דין, שהרי אף איסורי הנאה מותרים שלא כדרך הנאתם. מ"מ אם יש בו דבר שאין טהור יכול לפגום בקדושתו. שאלתי: האם לא כן בכל החיסונים ובכל התרופות, שהרי אנו לא יודעים בדיוק מה בתוכם?האם יש מדת חסידות שלא ללקח שום תרופה מחמת חשש פגם בקדושה?

בכבוד רב,

תשובה:

כן, אולם נצרך לכל יחיד ויחיד לבדוק מה "מדרגת חסידותו", ולא לפעול למעלה ממדרגתו.