גאווה [#16703]

י"א כסלו התשפ"ב

שאלה:

בעניין מידת הגאווה,נראה שיש אחרי הכל חלק של גאווה באדם שאי אפשר לעקור גם אחרי עבודת המידות מרובה, האכן

תשובה:

לכך אמרו לחד מ"ד, שנצרך שיהא באדם שמינית שבשמינית שבגאוה. וזהו ביאור אחד. ובדקות כל מידה אי אפשר לעוקרה לגמרי, כי ישאר רשימו, או "צל צילו" של המידה.