הדור שלנו [#16585]

י"א כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
א. בעבר אפילו ממש בעשרות שנים האחרונות היו היו הולכים אנשים לצדיקים שהיו עושים להם תיקונים וכו' ואומרים להם מה מעכב וכו' איך היום מסתדרים ללא זה?
ודאי שיש להתפלל רבות, אבל גם בעבר היו מתפללים רבות וישנם סיפורים על אנשים שהיו מתפללים והלכו לרב וסידר להם את הבעיה והסיר את המונע כלומר שתפילה לה הספיקה ?
או שגם היו הולכים רבות לצדיקים שיתפללו עליהם וגם זה כמעט ואין, איך מסתדרים בדור שלנו ללא זאת?
ב. איך אדם יכול לדעת מה מונע מלהשפיע לו טוב מאת הקב''ה ? ומה צריך לתקן?

תודה רבה

תשובה:

א. כבר אמרו חז"ל, בסוף מסכת סוטה, על דור אחרון, עקבתא דמשיחא, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, וזה עיקר שורש כל עבודת דור זה להשליך עיקר וכל יהבו על הקב"ה.

ב. יתקן תחילה מה שיודע שצריך תיקון, וכאשר יעשה זאת כראוי, מן השמים יעוררו אותו לתקן מה שצריך.