ההתנגדות לספר תניא [#16665]

י"א כסלו התשפ"ב

שאלה:

שמעתי שהחפץ חיים לא הרשה ללמוד ספר תניא מחמת שהיה סבור שהיה בו דעות משובשות ביסודות האמונה. מהו ההבנה הרחבה יותר הענין זה? האם היו גדולים שהתנגדו מאד לספר התניא ולפי"ז אלו ששייכים לעולם הישיבות הליטאים אין להם ללמוד ספר תניא?

תשובה:

היה ויכוח גדול האם ללמד מושגי אלוקות לרבים, כי מביא פעמים לאי הבנה ברורה. ועי"ז לטעות בענייני אלוקות, שח"ו טעות בזה יכולה להביא לידי כפירה. זולת כך ידועה מאוד המחלוקת בין דעת הגר"א לדעת החסידות בגדרי גילוי אלוקות, ואכמ"ל.