הכרת הנפש [#16649]

י"א כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום רב
ברצוני לשאול כאשר אני מגיע להבנה שמעשה מסוים שאני עושה הוא ממקום לא אמתי האם עלי לבטל אותו?
וכגון בתפילות ימים נוראים הגעתי להבנה שהרגש הוא לא אמתי אלא הוא מדברים חיצונים כמו הניגון והאווירה הכללית אבל לא מעצם התפילה ומטבעי קשה לי לעשות דבר שאני יודע שהוא לא אמתי אז ביטלתי את הרגש הזה ומה שיצא שנשארתי בלי כלום עם יובש אבל מאידך המעט שיש לי הוא אמתי
האם טוב עשיתי או באמת כיצד עלי לעשות.
עוד באתו עניין קורא לעיתים שאני רואה בביהמ"ד שיש ויכוח ויש לי מה לומר אבל ברור לי שזה ממקום של גאוה ולא לשמה כדי להראות חוכמתי כיצד עלי לנהוג?

תשובה:

נצרך לבטל באופן של הדרגה, או ביטול המעשה, או זיכוכו, אולם בהדרגה איטית "לפי מדרגתך", ולא לפי מה שהינך חושב!!! נצרך "חיות", ביטול לא לפי מדרגתך יוצר סילוק חיות ויובש!