לשם יחוד [#16683]

י"א כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1.האם זה נכון שאפשר לומר לשם יחוד קודשא בריך ושכינתיה בלי ההמשך? בדחילו וכו' ליחד וכו' והאם יש עניין להוסיף את ההמשך ?
בהרבה ספרי תהילים כתוב כך: לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל האם זה יותר עדיף מהקצר או שפשוט כך המדפיסים הדפיסו וזה השתרש ?

2.מה שכתוב שיש עניין לומר כי אם לא אז אולי ילך ההשפעות של המצווה לס''א לפני מה שהבנתי, על מי מדובר? האם על אדם שעבר במזיד או אפילו משהו אחר כי סתם אדם הוא עושה הכל טוב לכאורה כלומר יכול להיות שיש לו שוגג אך לא מזיד ח''ו אז מדוע יש עניין לומר?

3.האם בזה שהולך לס''א הכונה לחלק או הכל והאם הכוונה שפשוט לא זוכה לטוב של המצווה או שהכוונה שיוכל לקבל היזק לאחר זמן שנתן כוחות לס''א?

4.אדם שהיה ברשותו טלפון חכם שלפני שידע את כל מה הרב אומר וכו' על המדיה או שהיה משתמש יותר במחשב האם גם היה לו מזה היזק מסויים ביחס לנ''ל ומדבר על אדם שכן רצה שיהיה לו כשר לאחר זמן אלא בינתיים היה לו זה וששמע את כל מה שהרב אומר אז יותר הזדרז להחליף

5.אדם שאמר או כיוון את מה מכוונים בהנחת תפילין האם שווה למטרה שאומרים לשם ייחוד? ואם כן אז מדוע לשם יחוד ?

תודה רבה

תשובה:

א. הארוך עדיף מהקצר.

ב. לעולם אמירה אם נאמרת כראוי מוסיפה אור הקדושה.

ג. אינו הולך לסט"א, אא"כ הוא בעל עבירה שדבוק בעבירה, ולא עשה תשובה.

ד. תשובתו מועילה למפרע.

ה. לשם יחוד הוא כללי, ויש נוסחאות פרטיים למצוה פרטית.