מצוות עצות להתקרב לה’ [#16640]

י"א כסלו התשפ"ב

שאלה:

בס''ד

שלום רב לכבוד הרב שליט''א
יישר כח על הכל!!
למדתי הרבה ''בלבבי' וקיבלתי תועלת עצום, אך ברצוני להבין עניין, שהרב כתב מהספרים שכל המצוות עצות להתקרב לה', וזה צריך לחפש בכל מצווה הדבקות עימו יתברך, אך נתקשיתי, שנראה לפי מהלך הרב שכל המצוות הם אותו כלי לאור ה', והרב לא פירט והסביר האם וכיצד מוצאים אור ה' לפי גוון המצווה המסויימת, זה ראה שהכל אותו אור ה ודבקות.
מקווה שהבהרתי די את השאלה, אשמח שהרב יחכימני בבקשה!
ועוד שאלתי בפי, הרב אומר שצריך לישב על סוגיות המוסר וכו' כמו סוגיא בגמרא עם ראשונים ואחרונים וכו', האם יש מראה מקומות לרב בכל עניינים אלו שיוכלו לשמש לתועלת הציבור?
ושוב תודה על הכל!!

תשובה:

א. בוודאי שכל מצוה יש בה גוון מסוים של דבקות, ולשם כך נתחברו כמה ספרים על סדר המצוות באופן פנימי, כגון נתיב מצותיך, מצודות דוד לרדב"ז.

ב. לא, רק על אהבה ויראה, ונמסר בסדרות הללו של מערכות באהבת ויראת ה'.