בליקוטי מוהרן תורה ד’ [#16690]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט"א

בדברי קודשו של רבינו נחמן מברסלב בליקוטי מוהרן תורה ד' מבואר שארבעה יסודות הרעים אפשר לתקנן בשלימות על ידי ג' נקודות
א. ראיית פני הצדיק
ב. צדקה לתלמיד חכם
ג. וידוי דברים לפני תלמיד חכם
ילמדינו הרב איך אפשר לקיימן בשלימות בדורינו בשביל שנזכה לדבריו הקדושים. - (האם כונת רבינו דוקא לתורתו לבוא לציונו והדפסת ספריו ווידוי בציונו בהתבודדות שהם ה ג' דברים אף לדורינו או כונתו בכל דור בצדיקי דורינו ממש)

תשובה:

כוונתו בכל דור, אין לך אלא חכם בימיך!