השפעת אינטרנט על הנפש ועוד מדיה שאלות [#16617]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

א) כיצד האינטרנט מזיק בחי' הנפש, רוח, נשמה, חיה, ויחידה של האדם?
ב) האם האדם מחויב לפטור עצמו מעבודה אם הוא רוצה לפרוש לגמרי מהאינטרט?
ג) אשתי עובדת במוסד לבנות ישראל ויש שם רק חדר אחד שיש בו אינטרנט ויש בו סינון, וכל הנשים שמה יש להם רק איימיל והאינטרנט סגור מהמחשב שלהם, מה הרב חושב על הנ"ל, האם יש עוד ריחוקים וסייגים שהיא צריכה לעשות?
ד) עכשיו יש שימוש "נט-פרי" באמריקא, שבו יכול לשלוח ולקבל רק איימיל. האם להרב יש בעיא לקנות את שימוש זה למחשב שלי אם יש לי צורך להשתמש בזה לצורך שלוח וקבלת ד"ת.
ה) יש לי מחשב שאני משתמש בו בעיקר לצורך ד"ת. יש בו וידיאו של הפץ חיים וגם יש בו וידיאו לילדים על נושא אונאת דברים. האם יש צדדים שאני צריך לזורקו ולא להשתמש בו ולחשוש העכשיו הוא רוצה לראות עליו וידיאו כשירה ולאחר מכן הוא יהיה רוצה לראות עוד דברים עליו ששנואה עלי? ומלבד חשש הנ"ל האם יש עוד צדדים לזרוק המחשב שלי מהבית?

תשובה:

א. נפש – מעשה. קובע בני אדם כקפואים סביב למחשבה וללא יכולת כמעט לקום.

רוח – תנועה. מאבד "חשק ורצון" לתנועה לדברים אחרים.

נשמה – מחשבה. מבטל את כח המחשבה ומחלישו עקב העתקה מכח החושב לכח רואה – צופה, וכן מפני מיקוד לרוב בדברים אחרים.

חיה – כח נביעה. נעשה מושפע מזולתו, ומאבד את מקור יניקתו.

יחידה – אחד. דבוק באחד דקלקול ונעלם אור האחד דתיקון.

ב. לא, יש מלאכות כשרות.

ג. להיכנס כמה שפחות, ולהשתמש כמה שפחות.

ד. עדיף לקבל במקום אחר, לא במחשב הפרטי.

ה. בוודאי נצרך זהירות רבה, ונצרך בדיקה בכל מקרה לגופו.