כבוד ההורים והאשה [#16827]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,

1. מה פירוש הפסוק " יעזב איש אביו ואמו ודבק באשתו וכו'"?

2. אם אשתו של אדם מבקשת כוס מים ואמו גם כן, למי יקדים ויביא? ולמה?

תודה!!!!

תשובה:

כתב הרד"ק שם, שיעבור לגור עמה.

כבוד אמו קודמת.