כמה שאלות [#16877]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרה"ג , שליט"א

לאחר דרישת שלו' ואמת

שוב אני מביע את תודתי על התשובות של כת"ר שטרח לענות לי על השאלות הקודמות.

רצוני לשאול עוד כמה שאלות:

א. כתוב במורה נבוכים שדת הנצרות והאיסלם באו כדי לפרסם שמו ית' בעולם (לא ראיתי בפנים), ובספר צרור המור כתב שהדתות האלו היו כדי שכשיהיו ישראל בגלות לא יהיה כאנשים מוזרים בעיני העמים ויוכלו לקיים את המצוות כראוי, וקשה לי דאם יש פה בעצם רצון אלוקי, ולדעתנו כל דת הנצרות עובדי ע"ז הם, מדוע הקב"ה גלגל בצורה כזו שכל אותם אנשים שבאים בעצם לפרסם שמו ית' כולם טועים ומקומם בבאר שחת כיוון שעברו על מצות בני נח שנצטוו על עכו"ם, ובשלמא האיסלם (אע"פ שגם אצלם הגזל והרצח לא כזה מנוע, אמנם זה כבר תלוי בבחירת האדם) על דרך כלל מכיוון שלא עובדים ע"ז הדבר יותר מובן.

ב. מכיוון שבאנו לתקן את חטא אדה"ר, איך זה שיותר מתקדמים יותר החטא גדל ולוקח את שלו ודווקא אנחנו לא רואים התקדמות בתיקון אלא בקלקול, וכידוע שאנו מאוד מאוד קרובים למשיח, וא"כ איך זה שלא מתקדמים לתיקון, ועוד שכידוע המצב הכללי של עם ישראל בפרט בגולה גרוע ביותר, וידוע שכמעט כל הנשמות היום הם גלגולים שבאו לתקן, אבל א"כ איך באים בזה לתקן אלא להיפך מקלקלים עוד יותר ואין לדבר סוף.

ג. כתוב בהלכה שצריך לישון תחילת הלילה בצד שמאל ואחר חצות בצד ימין, אמנם אין אני מתעורר בחצות (ואם אני יוזם להתעורר זה שובר את השינה וגורם לי עייפות, עכ"פ שבוודאי עדיף לא לישון בנקודת חצות), וא"כ מה עליי לעשות, לישון בצד שמאל אע"פ שאחר חצות אמשיך להיות בשמאל, או לישון בצד ימין כדי שלאחר חצות אהיה בימין.

ד. אשתי עובדת בבית ספר כמורה מקצועית ומזמינה מלאכות, ושנה שעברה הזמינה ועדיין בית הספר לא שילם, והמוכרת אמרה לי שהיא מקפידה עליה, והיא חוששת, אמרתי לאשתי שאין ממה לחשוש כי עשתה מה שמוטל עלייה ואם ביה"ס לא שילם זה לא הבעיה שלך, האם זה נכון והיא יכולה להיות רגועה או צריך לפייס את המוכרת.

תשובה:

א. זה כל עומק מהות הבריאה, איך אף הרע מגלה את הטוב, איך אף הכפירה מגלה את האמונה. וזה כל תכלית הבריאה, יתרון האור מן החושך.

ב. נא ללמוד דעת תבונות, שביאר מדוע באחרית הימים הרע יוצא לפועל בתוקף גדול.

ג. זה ע"פ קבלה כיוון שבחצי לילה ראשון יש יותר דין שזהו צד שמאל, ובחצי השני יותר רחמים שזהו צד ימין. צד ימין.

ד. אם ידוע למוכרת שכל מה שמזמינה כל תביעת הממון אינו אלא על בית הספר בלבד, אין לחוש.