למעלה מטוב ורע [#16809]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

תשובה מהרב-

נכון, באצילות למעלה מטוב ורע, למעלה מטוב שהוא היפך לרע. בבריאה ויצירה ועשיה, זהו טוב היפך רע. ונשמות ששורשם בבי”ע אינם יכלים לתפוס אור האצילות.

שאלה

האם בכלל שייך מושג של ''תפיסה'' באור האצילות? [אפילו למי ששורשם באצילות]

תשובה:

בחב"ד נתבאר רבות מהי ה"תפיסה" באצילות, לנשמות מאצילות.