מי שמאמין בהשגחה פרטית [#16765]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

בס''ד

שלום רב,
רציתי לשאול,
א) מי שמאמין בהשגחה פרטית, אך לא באופן המבואר בבעש''ט, אלא כהחינוך ועימיה, האם נחשב ככופר ביג עיקרי אמונה, כי בדורנו התקבל בעמ''י כהבעש''ט או לא?
ב) והאם יש עוד שסוברים כהבעש''ט ולא מהחסידות, אלא בדורות שלפי,
ג) ואם כן האם הרב יכל בבקשה להביא מראי מקומות לכך?
והרב כותב בבלבבי א לחשוב על כל חפץ שה' בראו, אך זה לא נכון לכאו' כי זה בסין נוצר ורק חומרי גלם ה יצר, אני צודק?
יישר כח!!

תשובה:

א. לא.

ב. כן. כגון תורת המנחה (צו, דרש לז). ועיין עמק המלך (שער יז, פרק טז). ולימודי אצילות (סוד הצמצום, ח"ב). ושומר אמונים הקדמון (ויכוח שני).

ג. החומר "נברא" ע"י הקב"ה, "הצורה" נעשית ע"י בשר ודם "מברואיו" של הקב"ה.