מכשיר חכם חדש שאין בו יכולת לקבל חיבור לאינטרנט [#16821]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

עכשיו יש פרסומים לכל הקהילה של יראים לקנות סוג מכשיר חכם חדש שאין בו יכולת לקבל חיבור לאינטרנט, רק יש בו יכולת לקבל אפליקיציה מסוימים, איך צריכים לראות את זה, דלמעשה אין בו חיבור לטומאה אמנם כל א' שמחזיקו לכאורה הוא מאבד צורת בן תורה ועוד זה לכאורה עצם החזקת פון כזה בצורה של מכשיר חכם לכאורה יש בו בעיא על שאנשים הרואים אותו אינם יודעים אם זה מכשיר טמא או לא.

תשובה:

נכון מאוד!