מתנת חינם [#16836]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

בסדרת השיעורים "סוגיות בפרשה פרשת חיי שרה הרב דיבר על מתנת חינם, בסוף השיעור הרב הזכיר את הזוהר הקודש שאברהם נתן להם כתרין תתאין, שבעומק המתנות בלי עמל אינן מתנות טובות כמו בני קדם וכו' אבל יש מתנות עם "חן" כמו שנעמי בירכה את רות וערפה "יתן הוי'ה לכם ומצאן מנוחה אשה בית אישה" ומנוחה מלשון חן וזה ה "מתנה טובה יש לי בבית גנזי" עד כאן דברי הרב בקיצור נמרץ,
ולעניות דעתי חשבתי, שזה כעין ששת ימים תעשה מלאכתך (עמל) וביות השביעי שבת שבתון (מנוחה - גמול) ואולי זה יסוד הכתר שאומרים בקדושה במוסף שכל כתר ענינו השראה כמו שהרב מזכיר מדברי הרמח"ל,
אני ישמח אם הרב יתקן אותי, תודה רבה.

תשובה:

יפה מאוד!