סדר יומה של אישה יהודיה [#16655]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

רציתי לשאול את הרב,
כיצד צריך להיות סדר יומה של אישה יהודיה.
הסדר של השכמת הבוקר הניתן בשולחן ערוך מתאים לגברים.
האם אוכל לקבל הדרכה תורנית מדוייקת לסדר יומי כאישה המשתדלת לעשות רצון
ה' ומתבלבלת מה, כמה ומה סדר הדברים הראוי בין-
תפילות- התבודדות- התבוננות- עבודות בית- יחס לבני הבית- לימוד חומר
תורני מחזק- תרומה לכלל ישראל.
תודה,

תשובה:

אין אפשרות לסדר סדר יום לכלל כל הנשים, מפני שיש בהכרח שינוי יסודי בין מצב החיים החיצוני, וכן שינוי במבנה הנפש.