ספר בעל שם טוב [#16805]

י"ז כסלו התשפ"ב

שאלה:

ברצוני להודות לרב שליט''א על התייחסותו לבקשתנו בענין מסירת ועדים לאברכים מרכסים. תשובת הרב התקבלה בכאב אך בהבנה. נוסיף להודות על ספרי הרב שליט''א ושיעוריו הנפלאים והמאירים כל כך בתוך החושך וחוסר הבהירות הקיים בדור הזה ובכל אחד בנפשו הפרטית.

א) ברצוננו לפנות פעם נוספת לרב שליט''א ולבקש אם יוכל שנבוא לירושלים ומסור לנו אפילו באופן חד- פעמי ועד בנושא שיתבקש. נשמח מאוד אם יסכים הרב שליט''א ובעזרת ה' יצא הדבר לפועל.

ב) בענין כתבי הרב שליט''א על הבעש''ט הקדוש רציתי לשאול א) האם זהו ביאור מאמריו של הבעש''ט הק' או יסודות בעבודת ה' המתבארים מדבריו הק'. בענין הוצאתו לאור אמרו לי את הסכום המדובר ורציתי לשאול על הצד שפלוני ירצה לשלם את הוצאתו לאור לפי הסכום שנאמר לי (כ- 15000 ש''ח) האם יש אפשרות שהמהדורה תהיה לעילוי נשמת בכריכת הספר וכדו'.
יזכה מורינו הרב שליט''א להגדיל תורה והאדירה ולהרבות תלמידים (הגונים) הרבה ולגאולה השלימה במהרה בימינו אמן !!!

תשובה:

אשתדל בל"נ, נא להודיע שלוש זמנים שנוח לכם, ואשתדל לבחור מתוכם את האפשרי עבורי.